การพัฒนาเกมให้สามารถแข่งขันระดับโลกได้

ปัจจุบันหลายๆหน่วยงานเริ่มขยับขยาย รวมถึงช่วยกันพลักดันวงการเกมและวงการ E-Sports ให้ก้าวไกลมากขึ้น เนื่องจากเด็กไทยเองก็ถือว่ามีความสามารถสูงมากๆในด้านของ E-Sports เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกมเมอร์ชาวไทยก็สามารถขึ้นไปโชว์ฟอร์มในระดับโลกพร้อมคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยแนวคิดที่ไม่เข้าใจกัน และวัฒณธรรมต่างๆทำให้สังคมยังมองว่าเกมนั้นเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ของทุกๆอย่างย่อมเปรียบเสมอเหรียญสองด้าน หากเราใช้ในทางที่ถูกที่ควร ใช้ในทางที่ถูกต้อง เราก็ย่อมจะเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นๆอย่างแน่นอน

ความหลากหลายในการทำรูปแบบเกมที่ให้ความรู้

หรือเกมที่ให้ความบันเทิง และเกร็ดความรู้รวมถึงทางกลุ่มมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกม ที่เล่นกันในรูปแบบเครือข่าย WAN ซึ่งลักษณะของเกมเป็นแบบผู้เล่นหลายคนและออกแบบเกมให้มีคะแนนเข้ามาเป็นสื่อสำคัญในการดึงดูดใจ และสอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาการใช้ทักษะของเด็ก ช่วยให้เด็กผ่อนคลายความเครียด เพราะการพัฒนาเกมสักตัวหนึ่งนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นปี หากมองไปแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่ท้าทายมากงานหนึ่งเหมือนกัน

ด้านผู้ผลิตไทยเหนือกว่าของจีนและอินเดีย เพราะดีไซน์จากฝั่งจีนค่อนข้างมีสไตล์เฉพาะ ซึ่งตีตลาดโลกได้ยากกว่า อินเดียก็เช่นกัน แถมยังเน้นซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจมากกว่าเกม จึงยังไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัว โดยในเชิงการออกแบบควรเน้นสไตล์ที่เป็นกลางๆ เพราะจะขายได้กับตลาดทั่วโลก ปัจจุบันดีไซน์จากประเทศในแถบเอเชียมีญี่ปุ่นเป็นหัวหอกจากประเทศอื่นยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนัก แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ เพราะตัวการ์ตูนอย่าง Pucca ของไต้หวัน ทุกวันนี้ก็ดังในอเมริกาได้เหมือนกัน

ธุรกิจการสร้างเกมนี้ยังเป็นอะไรที่เปิดกว้าง

ตลาดเกมในต่างประเทศนั้นมีมูลค่ามหาศาล ยิ่งปัจจุบันมีการตื่นตัวเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้นก็ยิ่งน่าทำ ในช่วงเริ่มต้นอาจเริ่มจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตก่อน ซึ่งให้ผลดีด้านประสบการณ์และการสั่งสมชื่อเสียง แต่ในระยะยาวเราจำเป็นต้องมองถึงการสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพราะการรับจ้างผลิตนั้นรายได้จะมาเป็นครั้งเป็นคราว แต่หากมีแบรนด์ของตัวเองได้เมื่อไหร่ รายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆ สรุปว่าหากเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองได้ นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นให้อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เกมไทยเติบโตได้อีกมหาศาล ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลงใหลในเกมออนไลน์

ทุกวันนี้เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณและประมวลผลข้อมูลได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลได้มาก เครือข่ายสื่อสารทำให้เราติดต่อถึงกันได้ง่าย เราสามารถเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาไอซีที มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการใช้ข้อมูลดิจิตอล จนบางครั้งเราเรียกสังคมใหม่นี้ว่า สังคมดิจิตอล หรือ สังคมออนไลน์

แรงผลักดันที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงมาจากพัฒนาการทางด้านไอซีที มีสินค้าและบริการทางด้านดิจิตอลมากมาย เช่น การบริการข่าวสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เกม เพลง และสื่อต่าง ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่าย อีกทั้งมีการส่งรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านดิจิตอลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ เพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ

เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลงใหลในเกมออนไลน์ที่เล่นกันผ่านเครือข่าย และเล่นพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของสังคมในยุคปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นเกมออนไลน์ เกมออนไลน์สมัยใหม่สร้างโลกสังคมเสมือนจริงที่เรียกว่า ไซเบอร์สเปซ จนคล้ายกับการทำกิจกรรมต่างๆได้เกิดขึ้นจริง เกมออนไลน์หลายเกมเช่นสามารถรองรับเด็กที่หลงใหลเข้าไปเล่นได้ในขณะเดียวกันหลายแสนคน ผู้เล่นทำกิจกรรมต่างๆเช่นการซื้อขายสินค้า การร่วมกันทำกิจกรรมต่อสู้กับสัตว์ประหลาด พูดคุยกัน สร้างสังคมการติดต่อสื่อสารจนเสมือนอยู่ในสังคมจำลอง ขณะเดียวกันพัฒนาการทางด้านการสร้างเกมก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ กับ เด็ก ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมทางด้านดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปมาก มีร้านเกมและอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ทั่วประเทศ ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้บริการ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน

แนวโน้มของการใช้โทรศัพท์มือถือ การเล่นเกมและการใช้อินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามาแทนที่ในกิจกรรมต่างๆของเด็กยุคปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมทางสังคมอื่นน้อยลง แต่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้มีอายุน้อยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากโดยเฉพาะการเล่นเกมจะเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชน มีการแบ่งเวลาจากกิจกรรมอื่นมาเล่นเกมมากขึ้น และจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต อีกทั้งพัฒนาการของเกมยังก้าวหน้าและชักจูงให้มีผู้เล่นเพิ่มขึ้น และจะมีบทบาทใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังดึงผู้คนเข้าสู่โลกแห่งไซเบอร์สเปซ ซึ่งเป็นโลกแห่งจินตนาการที่ผู้เล่นสวมบทบาทการมีชีวิตใหม่ที่อยู่หลังจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึงอิทธิพลของเกมต่อสังคมใหม่ทั้งในด้านบวกและด้านลบมากมาย ปัญหาใหม่เหล่านี้ยังขาดการ เรียนรู้และเข้าใจ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กหันไปเล่นเกมส์เป็นทางออก

เกมออนไลน์

เป็นเกมที่ใช้เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นสามารถที่จะสนทนา เล่น แลกเปลี่ยนไอเทมในเกมกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งเกมออนไลน์นี้ก็ได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นได้เข้าสังคมจึงรู้สึกสนุกที่จะพูดคุยมากกว่าการเล่นเพื่อชิงชัยชนะ เกมออนไลน์บางเกมมีกราฟฟิกที่สวยงามมาก จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนหันมาเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากบางครั้งการเล่นเกมออนไลน์ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี เพราะเด็กหลายๆคนเล่นเกมออนไลน์แล้วติดเกมส์เป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันพิจารณาว่าเกมส์ใดเป็นเกมส์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับเด็ก

การวางเดิมพันเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง

และไม่ควรจะทำให้คุณมีภาระทั้งในเรื่องของการเงินและอารมณ์ การยืมเงินเพื่อมาเล่น การใช้เงินมากกว่างบประมาณ หรือการใช้เงินจากส่วนที่แบ่งไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่เพียงแต่ไม่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปสู่ปัญหารุนแรงสำหรับคุณหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ เราต้องการให้คุณสนุกสนานไปกับการเล่นเกมส์ ดังนั้นจงเดิมพันอย่างสนุกสนานและมีความรับผิดชอบ

ในปัจจุบันยังมีพ่อแม่บางส่วนที่สับสนและเข้าใจผิดว่าการที่ลูกไม่ได้เล่นเกมส์นั้น เป็นการปิดกั้นความคิดและจินตนาการของเด็ก จริงๆ แล้วเกมส์มีรูปแบบตายตัวทำให้เด็กไม่ต้องใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหามีแต่การใช้อารมณ์ และการเอาชนะ พ่อแม่ต้องมั่นใจว่าตนเองมีเหตุผลเพียงพอที่จะโน้มน้าวเด็กให้รู้จักดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้เขาพบกับโลกที่น่าอยู่มากกว่าการเล่นเกมส์ หรือจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาทดแทน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ อย่างพ่อแม่คู่คิด เพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป สาเหตุโดยทั่วไปของการติดเกมออนไลน์นี้มีด้วยกันหลายๆสาเหตุ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านตัวเด็กเอง และพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะพบปัญหากันทั่วประเทศ ส่วนสาเหตุของการติดเกมนั้น เนื่องจากว่าเนื้อหาของเกมมีผลต่อการดึงดูดความสนใจผู้ที่ได้สัมผัสกับมันมากๆ

ลักษณะของเด็กทั่วไปที่มีอาการติดเกมส์

1.ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนด ทำให้ใช้เวลาในการเล่นเกมนานติดต่อกันหลายๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน
2.หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขั้นก้าวร้าว อาละวาด
3.การเล่นของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจที่จะทำการบ้าน หนีเรียนหรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปเล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลยการเข้าสังคม หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
4.บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย เพื่อนำเงินไปเล่นเกม ดื้อต่อต้านแยกตัว เก็บตัว ฯลฯ

คาดว่าแนวโน้มการแข่งขันตลาดเกมออนไลน์น่าจะรุนแรงขึ้น

การเล่นเกมมีประโยชน์ คือ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายเครียด ฝึกทักษะ สมาธิ การตัดสินใจ การทำงานของกล้ามเนื้อ และการประสานกันระหว่างมือกับตา แต่ถ้าหากเล่นอย่างหมกมุ่นก็จะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ เช่น ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการเรียนตกลง อดอาหารหรืออดนอนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมา เช่น ต้องพูดโกหก ขโมยเงิน หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และการเล่นจนกลายเป็นพนัน เป็นต้น เกมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันได้แก่เกมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการสวมบทบาทสมมติในเกมโดยผู้เล่นหลายๆคนโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆของผู้เล่น จึงสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกมีกลุ่มเพื่อนและได้รับการยอมรับแก่เด็กได้ เด็กสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ในเรื่องเกม

เกมออนไลน์ไม่ใช่ประเภทของเกม

แต่คือเทคโนโลยีกลไกที่เชื่อมโยงผู้เล่นแต่ละคนให้สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในซึ่งในปัจจุบันมักจะหมายถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มากับอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดเกมเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก สูงกว่าตลาดเพลงและภาพยนตร์ ธุรกิจเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่ายๆ จึงมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปี แต่การจะประสบความสำเร็จ ได้จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าในธรรมชาติของเกมออนไลน์ ต้องวางรากฐานให้แน่น ต้องมีทีมที่พร้อม และต้องกล้าที่จะทำ

มูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในไทยปีนี้น่าจะเติบโตจากปีที่แล้วเล็กน้อย

เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใหม่ๆมากระตุ้น ขณะที่แนวโน้มการแข่งขันตลาดเกมออนไลน์น่าจะรุนแรงขึ้น เพราะผู้ประกอบการแต่ละรายต่างต้องพยายามเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่มีผู้ให้บริการเข้ามามากขึ้น ขณะที่ผู้เล่นเกมก็มีตัวเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะในแง่จำนวนเกมที่มีให้เลือกเล่นหรือจำนวนแพลตฟอร์ม สำหรับเล่นเกมซึ่งมีทั้งพีซีและโมบาย สำหรับกลยุทธ์ในปีนี้จะเน้นขยายการทำตลาดไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

จะมีรายได้จากเก็บค่าบริการเกมจากการซื้อสินค้าภายในเกมผ่านการบัตรเติมเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการคัดเลือกเกมที่มีศักยภาพทางการตลาดและจัดซื้อสิทธิ์ในการให้บริการจากผู้จัดจำหน่ายสิทธิ์หรือผู้พัฒนาเกมโดยตรง และนำเกมมาทำการแปลภาษาและปรับปรุงตัวเกมในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเล่นเกมในท้องถิ่น ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมระบบการเติมเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ผู้พัฒนาเกมกำหนด จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกมและเป็นช่องทางการเติมเงิน จัดเตรียมระบบการบริการและผู้ให้บริการที่เรียกว่า Game Master เพื่อตอบคำถาม ควบคุมการดำเนินเกมและให้ความสะดวกกับผู้เล่น วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น

ร้านอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการเล่นเกมส์ทั่วไป

ร้านอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการเล่นเกมส์ทั่วไป

ห้องแถวยาวที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายถูกจัดวางเรียงรายกันไว้อย่างเป็นระเบียบรอคอยผู้ที่จะก้าวเดินเข้ามาในร้าน และติดต่อขอใช้บริการกับจำของร้านโดยแลกเปลี่ยนกับเงินค่าบริการรายชั่วโมง ร้านที่ให้บริการในลักษณะนี้มักจะถูกเรียกรวมๆกันว่า ร้าน Internet  มันเป็นภาพที่ชินตาสำหรับใครหลายๆคนที่เวลาเดินทางผ่านร้าน Internet ที่จะเห็นคนจำนวนหลายสิบ ที่มีอากัปกริยาแตกต่างกันไปนั่งหันหน้าเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์ บางคนอาจกำลังหัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเบื้องหน้า ส่วนบางคนก็อาจกำลังทำหน้าเคร่งเครียดบึ้งตึง เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกล่องสี่เหลี่ยมไม่ได้ดำเนินไปตามที่เขาหวัง สำหรับหลายๆคนที่เคยเข้าไปใช้บริการร้าน Internet เป็นประจำ ก็คงจะทราบเหตุโดยคร่าวๆว่า เพราะสาเหตุอะไรพวกบรรดาเด็กนักเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ตัวยง สาวนักแช็ท จึงต้องทุ่มเทเวลาในชีวิตก้าวเข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ในห้องแถวเล็กๆแบบนี้ทุกๆวัน อย่างไม่เบื่อหน่ายเลยซักนิดกัน ซึ่งคราวนี้ทาวเราจะพาทุกท่านเจาะลึกเข้าไปยังเบื้องหลังของร้าน Internet กัน

ในประเทศไทย ณ เวลานี้ สถานการณ์ทางการตลาดของเกมส์ออนไลท์จัดได้ว่ากำลังเติบโตอย่างน่าพิศวง ด้วยจำนวนเกมส์ออนไลท์ที่มีการเปิดให้บริการที่มากขึ้นกว่า 30 เกมส์ในปี พ.ศ.2549 มันกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดเกมส์ออนไลท์ไทยเกิดความคึกคักขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ ถ้ากล่าวง่ายๆก็คือ ยิ่งมีเกมส์ให้เล่นมากเท่าไหร่ จำนวนผู้เล่นที่ชื่นชอบริลองของปลกใหม่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำให้จำนวนของ ร้าน Internet เองก็เพิ่มจำนวนขึ้นตามไปด้วยเพื่อรองรับจำนวนผู้เล่นที่มากขึ้น จนในปัจจุบันตามเมืองใหญ่ๆสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า แทบทุกหัวถนนจะต้องมีร้าน Internet ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้านตั้งประจำอยู่ ซึ่งนั้นมันทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ต้องใช้บริการร้าน Internet มากขึ้น แต่อะไรที่มันสบายมากๆ ก็มักจะมีปัญหาตามมาทุกที ปัญหาใหญ่สุดที่ ร้าน Internet พบเห็นจะหนีไม่พ้นของเรื่องการถูกโจมตีจากผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ที่หาว่าร้าน Internet เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนประโคมข่าวโจมตีกันอยู่บ่อยๆ ทั้งๆที่บรรดา ร้าน Internet ไม่ว่าขนาดเล็ก หรือใหญ่ที่ตั้งเป็นร้านขึ้นมา ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพียงการประกอบอาชีพให้บริการอินเตอร์เน็ทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นอาชีพสุจริตเท่านั้นถึงอย่างนั้นทางผู้ปกครอง และทางรัฐก็ยังอุตส่าห์ออกกฎหมายมาบีบบังคับการให้บริการของบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนผู้ประกอบการต้องเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าหลายครั้งหลายหนจนดวงตาสากเนื่องจากแรงเสียดสีไปเป็นแถว โดยคงลืมนึกกันไปกระมังว่าร้าน Internet ไม่ใช่ผู้เรียกร้องให้เด็กเข้ามาใช้บริการ หากเป็นพวกเด็กเองเองต่างหากที่เข้ามาใช้บริการกันเองในร้าน Internet มีคำกล่าวหนึ่งที่ถูกพูดเปรียบเปรยถึงร้านเกมส์กันอยู่บ่อยๆ ว่า “ร้าน Internet ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเล่นเกมส์”